Rezultate

Rezultate obţinute

 • 1 program de perfecţionare profesională operaţional pentru cadrele didactice implicate în proiect : 4 cadre didactice din fiecare universitate parteneră instruite

Rezultate anticipate

 • abordare curriculară inovatoare pentru disciplina medicină de urgenţă din programul de studii de licenţă – 9 module de curs elaborate/finalizate în completarea programului de studii de licenţă pentru disciplina medicină de urgenţă
 • 1 sistem informatic suport destinat studenţilor, în vederea dezvoltării, perfecţionării şi evaluării competenţelor iniţiale dobândite în ciclul de licenţă
 • 1 sistem elearning suport proiectat/dezvoltat/pilotat/validat/operaţional

Platformă educaţională în domeniul medicinei de urgenţă - suport informatic de dezvoltare curriculară modernă şi flexibilă

 1. Recunoaşterea stopului cardiorespirator şi a sindroamelor care pot duce la stop cardiorespirator;
 2. Însuşirea tehnicilor de resuscitare cardiorespiratorie de bază şi avansată la adult şi la copil;
 3. Însuşirea metodelor de tratament de urgenţă în tulburări de ritm şi de conducere, infarct miocardic;
 4. Însuşirea principiilor de evaluarea primară şi secundară a metodelor de terapie de urgenţă a bolnavului politraumatizaţi în urgenţe
 5. Însuşirea metodelor de prim ajutor calificat la pacienţii traumatizaţi
 6. Familiarizarea cu modul de abordare a pacientului traumatizat în urgenţă
 7. Cunoaşterea principiilor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă: noţiunea de triaj şi activitate în echipă, particularităţi diagnostico-terapeutice
 8. Implementarea conceptelor de triaj şi management diagnostico-terapeutic de urgenţă în urgenţele medicale cu risc vital: tulburări de ritm/conducere, infarct miocardic, şoc, insuficienţă respiratorie acută, comă, intoxicaţii ;
 9. Egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă în sistemul medical de urgenţă