Obiective

Obiectivul general

Vizează creşterea relevanţei şi compatibilităţii programelor de studii universitare de licenţă în raport cu cerinţele pieţei muncii şi cu schimbările induse de societatea cunoaşterii prin dezvoltarea de noi curricule şi oportunităţi moderne de învăţare cu resurse TIC destinate studenţilor de la facultatea de medicină.

Perioada de derulare a proiectului: 01.11.2010 – 31.10.2012

Obiective specifice

 1. Dezvoltarea/implementarea unei curricule inovatoare care să satisfacă metodologia CNCIS/cerinţele actuale din învăţământul superior medical în domeniul cursurilor de medicină de urgenţă
 2. Crearea de conţinut educaţional interactiv în domeniul cursurilor de medicină de urgenţă cu valoare inovativă, prin aportul tehnologiei moderne (simulări, animaţii complexe) şi prin introducerea de metode interactive, inovatoare în procesul de predare- învăţare.
 3. Crearea unui sistem flexibil şi modern de instruire pentru studenţii din ciclul de studii de licenţa prin dezvoltarea unei comunităţi de învăţare care să pună la dispoziţia celor interesaţi resurse şi materiale digitale suport în domeniul cursurilor de medicină de urgenţă
 4. Consolidarea competenţelor profesionale a 8 persoane, personal didactic implicat în dezvoltarea de curricule moderne şi adaptate cerinţelor europene în sistemul de învăţământ medical şi a unui sistem informatic de tip elearning – pentru modernizarea proceselor de predare învăţare pentru 1200 de studenţi înscrişi în sistemul de învăţământ superior medical uman
 5. Promovarea schimburilor de bune practici transnaţionale pentru dezvoltarea de curriculum modern şi inovativ în medicina de urgenţă.

Obiective pe termen lung

 1. Prin dezvoltarea curriculară inovatoare în acest domeniu se urmăreşte CREŞTEREA MOTIVAŢIEI STUDENŢILOR pentru a alege specializarea în medicină de urgenţă care să contribuie la o MAI BUNĂ ADAPTARE LA PIAŢA MUNCII a studenţilor în condiţiile lipsei acute de medici specialişti în medicinei de urgenţă.
 2. DEZVOLTAREA UNUI PROIECT DE TIP STRATEGIC DE ABORDAREA A TEMATICII CURRICULARE în domeniul medicinei de urgenţă şi a PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ prin mijloace moderne adresate studenţilor din mediile universitare de profil cu implementare la nivel multiregional, dimensiunea teritorială acoperind atât mediul urban cât şi mediul rural, mai ales prin faptul că urmăreşte indirect accesul rapid al populaţiei României la servicii medicale de calitate.

Obiective orizontale

Sustenabilitatea proiectului
 • La nivelul managementului instituţiilor implicate: solicitantul şi partenerii săi vor funcţiona şi după finalizarea proiectului pe baza capacităţii instituţionale dobândite şi a noilor metode moderne de învăţare, procesul de formare în domeniul medicinei de urgenţă este unul care poate genera pe termen mediu valoare adaugată prin pregătirea de specialişti în domeniu care să se integreze rapid pe piaţa muncii şi sa ofere servicii de calitate către publicul larg.
 • La nivelul activităţii de formare profesională: personalul didactic/studenţii care se formează în cadrul acestui program vor transmite rezultatele dobândite în cadrul proiectului la nivelul întregii structuri. Suporturile de curs elaborate şi resursa umană formată prin proiect constituie elemente cheie în implementarea unor proiecte viitoare privind formarea profesională în serviciile medicale de urgenţă.
 • La nivelul competentelor de utillizare a TIC în învăţare dobândinte în cadrul proiectului – se crează un potenţial de valorificare pe durata întregii vieţi, ceea ce asigură un acces ridicat al studenţilor şi al profesorilor viitoare programe moderne de formare, inclusiv programe de formare continuă, prin  elearning şi blended learning.
 • La nivel de finantare ulterioară: modul de promovare al cursurilor va fi mult îmbunătăţit în cadrul acestui proiect şi va continua să se îmbunătăţească şi după finalizarea proiectului pentru a atrage şi alţi participanţi din acest domeniu de activitate în activităţi de instruire şi perfecţionare.
Egalitate de şanse
 • Modul specific de formare „Promovarea egalităţii de şanse în învăţământul superior de medicină”.
 • Promovarea prin conţinutul programului de formare a tratării nediscriminatorii a pacienţilor.
 • Comunitate online creată cu scopul îmbunătăţirii comunicării Între studenţii ciclurilor universitare de licenţă şi personalul implicat în activitatea didactică. Principiul egalităţii de şanse a for urmărit şi în ceea ce priveşte criteriul etnic.
Dezvoltarea durabilă
În cadrul proiectului, grupul ţintă va beneficia şi de un modul de formare specifică „Dezvoltarea durabilă în medicina de urgenţă” cu scopul optimizării modurilor de acţiune medicală în spiritul respectării dezideratului dezvoltării durabile pe tot parcursul vieţii.

Inovatie si TIC
Proiectul va utiliza ca suport de formare cele mai moderne şi inovative sisteme de învăţare bazată pe noile tehnologii în sistem blended learning. Utilizarea unei platforme de învăţare cum este cea pe care o propunem în acest proiect reprezintă una dintre cele mai flexibile şi accesibile tehnologii care permite multiplicarea la nivelul instituţiilor de învăţământ medical, inovând astfel ofertele de formare pentru studenţi în medicină de urgenţă la nivel local şi naţional.

Abordare transnaţională
Prin intermediul parteneriatului transnaţional valoarea de noutate a programul de formare continuă pentru personalul implicat în dezvoltarea de programe universitare de studii, precum şi construirea pertinentă şi inovatoare a noii abordări curriculare în cadrul proiectului va fi considerabilă, noile conţinuturi şi moduri de învăţare devenind conforme cu ultimele tendinţe şi exigenţe în domeniul medicinei de urgenţă de la nivel european.