Informatii generale

 

Premisele proiectului

Analiza preliminară realizată de experţii celor două instituţii de învăţământ superior, UMF Cluj, UMF Tg. Mureş, împreună cu Societatea Franceză de Medicină de Catastrofă, a evidenţiat necesitatea dezvoltării unei curricule flexibile, adaptată necesităţilor în schimbarea ale medicinei moderne aplicative, bazată pe dovezi. S-a identificat astfel cerinţa dezvoltării curriculare şi de creştere a relevanţei programelor de studii universitare în învăţământul superior medical la nivelul disciplinei de diciplina medicină de urgenţă, specialitate de prim contact cu pacientul critic, aspect de înaltă responsabilitate medicală şi socială. S-au propus soluţii inovative de implementare a unui program flexibil, actual de învăţare, bazat pe metodologii de învăţare tip elearning.

 

Contextul proiectului

Proiectul se înscrie, prin obiectivele sale, în Programul de acţiune expus în Declaratia de la Bologna (1999) care propune crearea până în 2010 a unui Spaţiu European pentru Învăţământul Superior, în scopul de a spori capacitatea indivizilor de a ocupa un loc de muncă, de a mări mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice şi de a creşte competitivitatea internaţionala a învăţământului superior european.

Învăţământul superior medical de urgenţă îşi propune prin strategiile elaborate la nivel de centre universitare să se alinieze la cerinţele CE, prin reforma curriculară în curs de implementare, prin dezvoltarea şi implementarea sistemelor de e-learning în activitatea didactică.

 

 

Justificarea proiectului

Societatea cunoaşterii, bazată pe procese de învăţare dinamică, va depinde de profesionişti înalt calificaţi în contexte variate, dezvoltarea profesionala devenind subiectul unei expansiuni, diversificări şi profesionalizări rapide. Medicina de urgenţă reprezintă o specialitate de prim contact cu pacientul critic necesitând aptitudini speciale de reacţie din partea personalului medical.

Valoarea adaugată a proiectului: creşterea numărului de studenţi ce pot interacţiona/soluţiona rapid şi eficient în situaţii clinice complexe în acord cu educaţia medicală pe nivele de competenţă acreditate; modernizarea şi modelarea continuă a curriculei acreditate.

Valoare inovatoare asupra ofertei de programe de formare universitare care se va îmbogăţi ca şi abordare şi conţinut prin includerea la curicula actuală de conţinut inovativ, interactiv, care să încurajeze învăţarea prin descoperire, să ajute la structurarea acesteia şi astfel să sporească eficienţa în învăţare şi calitatea rezultatelor învăţării.

Schimbul de experienţă transnaţional prin colaborarea cu unele dintre cele mai renumite instituţii europene în medicina de urgenţă din Franta va eficientiza cooperarea interinstituţională, schimbul de bune practici, de modele şi metode care vor contribui la creşterea dimensiunii europene în educaţia universitară medicală de urgenţă.

Prezentul proiect urmăreşte pe termen lung asigurarea tranziţiei de la studii universitare la viaţa activă de medic şi propune creşterea dimensiunii practice a procesului de formare cu accent pe noile tehnologii utilizate în procesul de predare învăţare şi schimbul de experienţă între profesori şi studenţi.