Grup tinta

Denumire UMF Cluj UMF Târgu Mureş Total
participanţi la instruire – învăţământ superior : cadre didactice de predare la disciplina medicină de urgenţă   4 4 8
participanţi la instruire – învăţământ superior : studenţi din ciclul de licenţă  600  600 1200