Beneficii

Beneficii pe termen scurt

  • Activităţii de formare profesională pentru personalul didactic şi studenţii din ciclu I şi II
  • Elaborarea de materiale didactice moderne aplicabile într-un sistem interactiv de predare cu suport elearning şi de simulare
  • Competenţe de utilizare a TIC în activitatea de învăţare

Beneficii pe termen lung

  • Transferabilitatea rezultatelor proiectului la nivel regional şi local prin intermediul suportului informatic
  • Asigurarea formării continue a resursei umane competititve şi adaptabile din acest domeniu al asistenţei medicale
  • În domeniul managementului instituţional la nivelul universităţilor implicate: perfecţionarea procesului de formare în domeniul medicinei de urgenţă prin dezvoltarea în continuare de către Partenerul Principal, prin relaţii parteneriale, a unei strategii educaţionale bazată pe nevoile de formare identificate la studenţi