Anunturi

Înscriere grup ţintă

În perioada 17.04-30.04.2012 la Facultatea de Medicină a Univeristăţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca, la Sediul Biroului de Granturi -  Str. Emil Isac Nr. 13, vor avea loc înscrierile la cursul în format e-learning de asistenţă medicală de urgenţă a pacientului critic traumatizat şi nontraumatizat, cu rol suport în formarea abilităţilor practice în medicina de urgenţă a studentului la medicină dezvoltat în cadrul proiectului POSDRU "Curricula îmbunătăţită şi forme interactive de predare-învăţare pentru specialităţi din programul de studii de licenţă de la facultăţi de medicină "
Studenţii vor completa la înscriere
  • cerere de înscriere
  • formular de grup ţintă
  • declaraţiie date caracter personal
Studenţii vor avea la înscriere
  • copie după buletin
Criterie de selecţie studenţi

Studenţi înmatriculaţi la UMF Cluj Napoca cu specializarea Medicină