Activitati

  • Activităţi de management
  • Dezvoltarea programului de perfecţionare profesională destinat personalului didactic implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare de medicină cu scopul perfecţionării competenţelor în elaborarea şi dezvoltarea de curricule.
  • Proiectarea şi dezvoltarea noii curricule pentru ciclul de licenţă din învăţământul superior pentru disciplina medicină de urgenţă, a sistemului de e-learning şi a cursurilor online, care să susţină adaptarea ofertei de învăţare la necesităţile pieţei muncii.
  • Dezvoltarea unei comunităţi online/biblioteca virtuală care să găzduiască resurse şi facilităţi de comunicare şi învăţare flexibile şi accesibile, în scopul asigurarii unui învăţământ de calitate în învăţământul superior de medicină pentru disciplina medicină de urgenţă
  • Implementarea platformei educaţionale şi a comunităţii online/biblioteca virtuală
  • Pilotarea Sistemului de e-learning
  • Diseminarea rezultatelor proiectului şi contribuţia acestuia la îmbunătăţirea calităţii sistemului educaţional universitar medical şi modernizarea curriculară în conformitate cu exigenţele europene în domeniu.