STUDEM

Investeste in oameni!

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societaţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2: “Calitate în invatământul superior”

Titlul proiectului: „Curriculă îmbunătăţită si forme interactive de predare-învăţare pentru specialităţi din programul de studii de licenţă de la facultaţi de medicină”

Contract: POSDRU/86/1.2/S/63827

Beneficiar:
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj Napoca

Finanţare:
  • Valoare totală: 9509670.22
  • Asistenţă financiară nonrambursabilă: 9319476.82 Ron

Produs în cadrul proiectului:
„Curriculă îmbunătăţită şi forme interactive de predare-învăţare pentru specialităţi din programul de studii de licenţă de la facultăţi de medicină”

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.